Lượt xem

Kōichi Tōchika

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1971-10-20

Nơi Sinh: Osaka, Japan

Còn được Biết đến Như: Kouichi Toochika, 遠近孝一, Koichi Tochika

Kōichi Tōchika